Experter
Affärssystem

beskrivning

Kompetens på rätt nivå

Dynamic Ways erbjuder kompetens och tjänster som säkerställer kvalitet genom alla faser av affärssystemets livscykel. Vi har bred erfarenhet och ser till att verksamhetens behov och processer alltid styr de val som behöver göras vid konfigurering, tillägg av funktionalitet samt informationsdelning.

Vi har ofta en rådgivande roll vid olika vägval och strävar efter att förbättra nyttan och ekonomin i våra kunders affärssysteminvestering.

Projektanalys

Inför planering av större projekt, brukar det vara lämpligt att börja med en förstudie för att ringa in omfattningen av arbetet och identifiera vilka resurser som behövs. Förstudien ligger sedan till grund för beslut om projektets genomförande. Vi genomför ofta förstudieuppdrag och arbetar enligt metodiken i Praktisk Projektstyrning (PPS).

Behovsanalys

Vid mindre projekt, förändringar eller tillägg i systemet behöver behov och krav tas fram och dokumenteras. Det är även viktigt att de behov och önskemål som inkommer från verksamheten ligger i linje med övrig företagspolicy. Vi genomför ständigt liknande uppdrag och dokumenterar vårat arbete enligt OUM (Oracle) respektive SureStep (Microsoft).

Affärsystem

Oracle är en av världens största programvaruleverantör och har en mycket stark teknisk plattform att stå på. Affärssystemen, e- Business Suite och Fusion Applications, är mycket väl integrerade med övriga komponenter i teknikstacken, vilket öppnar för goda möjligheter att utnyttja stöd för säkerhet, integrationer mm. Vi kan erbjuda certifierade konsulter inom flera områden bl.a Financials, Transportation Management (OTM) och Supply Chain Management (SCM). Vi har även stor kompetens inom övriga delar av Oracles produktutbud, allt från systemarkitektur till systemutveckling och funktionellt arbete

”Complete, open and integrated.” Så beskriver Oracle sin plattform för middleware byggd för att kunna hantera sociala, mobila och moln lösningar, med standardiserade integrationer mot databas och applikation.
Digital Ways har konsulter med lång erfarenhet av Oracles teknikstack som även har certifierad kompetens inom Fusion Middleware. Speciellt inom områdena Oracle Application Integration Architecture (AIA) och Oracle Application Development Framework (ADF). Vi har även kompetens inom java.

För mer information kontakta oss, e-mail: info@dwconsulting.se