Inkludernade design

Nyttan av att designa med människors begränsningar i åtanke I en tid där användarna ställer allt högre krav på de digitala (och analoga) upplevelser de interagerar med, blir det också allt viktigare att upplevelserna som designas är anpassade efter människor med olika typer av begränsningar eller handikapp. En person med exempelvis nedsatt syn eller enbart […]