IT Strategi &
Verksamhetsutveckling

beskrivning

Kompetens på rätt nivå

Vi hjälper våra kunder att realisera sina IT strategier och förändringsinitiativ via implementation och vidareutveckling av systemstöd med fokus på helhetslösningar inom kundernas applikationslandskap och verksamhetsprocesser.

I en värld av digitalisering och förändrade affärskrav har vi byggt upp specialistkompetens och strukturkapital som gör att vi kan erbjuda marknadens bästa kompetens inom IT Strategi och Verksamhetsutveckling. Vi erbjuder idag flexibla och paketerade tjänster inom områdena Enterprisearkitektur, CIO Advisory, IT Projektledning, Programledning, Verksamhetsarkitektur, Lösningsarkitektur och Förändringsledning. Våra konsulter är certifierade inom branschledande nya standarder och metoder såsom IT4IT, TOGAF och ITIL. Fokus och mål i våra uppdrag är att realisera affärsnytta för slutkunden så att våra kunder får ut det mesta av sina IT investeringar.

Metod som funkar

Vi anpassar oss till kundens behov men har tagit fram en affärsdriven, pragmatisk och operativ metod som vi följer i alla våra åtaganden inom IT Strategi och Verksamhetsutveckling.

Metoden är både en leveransmodell för uppdrag inom IT Strategi och Verksamhetsutveckling. Samt verkar som en Governance modell för IT styrning i verksamhetsprojekt som säkerställer långsiktig värderealisering, skalbarhet och kvalité i levererade IT lösningar.

För mer information kontakta oss, e-mail: info@dwconsulting.se