Våra Tjänster

Affärssystem
Experter på ERP och TMS

Digital Ways är en oberoende, lokalt närvarande partner med hög servicegrad som erbjuder konsulttjänster och produkter för hantering av affärssystem inom finans och logistik

IT Strategi & Verksamhetsutveckling
Hjälpande hand under större förändringar

Vi lever idag ständigt uppkopplade och behoven förändras. I takt med utvecklingen skapas nya tjänster. Digital teknik är idag en förutsättning för i princip alla företag och branscher, det handlar mer om hur vi bäst tar vara på möjligheterna

Projektledning
Få med hela teamet mot rätt mål

Stora digitala förändringar inom ett företag ställer stora krav på ledarskapet. Det blir allt viktigare att förstå både tekniken och verksamheten för att skapa affärsnytta och kunna genomföra lyckade projekt.

Applikations utvecklare

VI kan kan ta uppdrag från Digital Ways är en komplett leverantör av mobilappar. Med komplett leverantör menar vi att vi kan erbjuda hela registret som behövs: UX design, design, utveckling, test, lansering och förvaltning Vi kan hjälpa dig att starta och stärka alla förändringsresor som ditt företag gör med vår serie workshops, samtal och Design Sprint

Web Application

Great websites add great values to your business From wire-framing to we do it all.

Digital Agency

Great websites add great values to your business From wire-framing to we do it all.

IT Strategi & Verksamhetsutveckling

Vi lever idag ständigt uppkopplade och behoven förändras. I takt med utvecklingen skapas nya tjänster. Digital teknik är idag en förutsättning för i princip alla företag och branscher, det handlar mer om hur vi bäst tar vara på möjligheterna

Web Application

Great websites add great values to your business From wire-framing to we do it all.